4-pg电子游戏官网官方网站

4-6年级历史阅读top70
阅读年龄分布
9-10岁
22.9%
8-9岁
19.1%
10-11岁
18.0%
11-12岁
12.5%
7-8岁
10.6%
数据来自小花生app的阅读打卡
3006个孩子,阅读打卡8974
平均每日阅读1.0本,每本阅读1.0次,
人均完成阅读1.0本
自主阅读 (44.6%)  泛读 (29.6%)  亲子阅读 (8.2%)
2130个孩子打卡3562
阅读年龄 9-10岁 (21.9%), 8-9岁 (21.0%)
>
637个孩子打卡1305
阅读年龄 8-9岁 (26.2%), 9-10岁 (21.5%)
>
1235个孩子打卡3322
阅读年龄 10-11岁 (24.1%), 9-10岁 (21.2%)
>
407个孩子打卡877
阅读年龄 8-9岁 (28.2%), 9-10岁 (21.3%)
>
580个孩子打卡975
阅读年龄 9-10岁 (19.1%), 8-9岁 (18.9%)
>
546个孩子打卡3579
阅读年龄 9-10岁 (29.2%), 8-9岁 (20.8%)
>
374个孩子打卡892
阅读年龄 8-9岁 (22.7%), 9-10岁 (20.6%)
>
311个孩子打卡594
阅读年龄 8-9岁 (31.0%), 9-10岁 (21.8%)
>
376个孩子打卡639
阅读年龄 8-9岁 (29.5%), 9-10岁 (28.1%)
>
397个孩子打卡1007
阅读年龄 9-10岁 (29.1%), 8-9岁 (21.6%)
>
299个孩子打卡800
阅读年龄 10-11岁 (23.0%), 11-12岁 (18.9%)
>
260个孩子打卡443
阅读年龄 9-10岁 (30.3%), 10-11岁 (25.3%)
>
283个孩子打卡595
阅读年龄 8-9岁 (27.0%), 9-10岁 (20.9%)
>
299个孩子打卡450
阅读年龄 9-10岁 (30.1%), 8-9岁 (29.8%)
>
400个孩子打卡748
阅读年龄 8-9岁 (27.8%), 9-10岁 (20.3%)
>
293个孩子打卡387
阅读年龄 10-11岁 (29.3%), 11-12岁 (25.7%)
>
425个孩子打卡631
阅读年龄 8-9岁 (24.5%), 9-10岁 (22.5%)
> 查看全部 5 条阅读笔记
403个孩子打卡822
阅读年龄 9-10岁 (23.8%), 10-11岁 (20.9%)
>
269个孩子打卡535
阅读年龄 8-9岁 (20.1%), 9-10岁 (18.4%)
>
 • < 上一页
 • 1
 • 谁在读该榜单图书(来自小花生app)
  10岁
  11小时前 打卡
  8岁
  12岁
  19小时前 打卡
  8岁
  9天前 打卡
  17岁
  10天前 打卡
  4岁
  8岁
  12天前 打卡
  12岁
  15天前 打卡
  网站地图